Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til formidlingsprosjekt

28. juni 2021

Stipend til formidlingsprosjekt kan søkes av fysioterapeuter med norsk autorisasjon.

Stipend til formidlingsprosjekt søkes etter fastsatte kriterier som finnes i den utlysningen som gjelder til aktuell søknadsfrist.

Det er søknadsfrist 1. mars og 1. september kl 14. Utlysning og søknadsskjema åpnes i søknadsportalen ca to måneder før fristen.

Søknad må leveres i søknadsportalen.

Stipend til formidlingsprosjekt skal brukes til å formidle resultater og erfaringer fra fagutvikling og praksis av god kvalitet og av betydning for faget, slik at fysioterapeuter på ulike måter kan gjøre seg nytte av og bygge videre på hverandres kunnskap. Formidlingsarbeid kan også bidra til å øke kunnskap om fysioterapi hos myndigheter, pasienter og tverrfaglige samarbeidspartnere.

Innsendte søknader vurderes av en ekstern fagkomite. Vurderingsskjema kan lastes ned fra denne siden.

Fondsstyret fatter endelig vedtak om tilsagn eller avslag.