Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til forskningsprosjekt

28. juni 2021

Stipend til forskningsprosjekt kan søkes av fysioterapeuter med norsk autorisasjon som har doktorgrad.

Stipend til forskningsprosjekt søkes etter fastsatte kriterier som finnes i den utlysningen som gjelder til aktuell søknadsfrist.

Det er søknadsfrist 1. mars og 1. september. kl 14. Utlysning og søknadsskjema åpnes i søknadsportalen ca to måneder før fristen.

Forrige utlysning kan som informasjon lastes ned.

Stipend til forskningsprosjekt skal bidra til forskning og utvikling av ny fysioterapifaglig kunnskap gjennom å utvikle, forbedre eller evaluere eksisterende undersøkelses-, behandlings- og forebyggingsprosedyrer og -metoder. Det kan søkes om forskningsprosjekt på maksimalt ett årsverk.

Innsendte søknader vurderes av en ekstern fagkomite. Vurderingsskjema kan lastes ned fra denne siden.

Fondsstyret fatter endelig vedtak om tilsagn eller avslag.