Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt

3. september 2019

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt kan søkes av fysioterapeuter med norsk autorisasjon.

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt søkes etter fastsatte kriterier som finnes i den utlysningen som gjelder til aktuell søknadsfrist.

Det er søknadsfrist 1. mars og 1. september. Utlysning og søknadsskjema åpnes i søknadsportalen ca to måneder før fristen.

Forrige utlysning kan som informasjon lastes ned.

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt skal brukes til kvalitetssikring av fysioterapeuters virksomhet ved systematisk arbeid med forbedring av ulike dimensjoner av kvalitet i fagutøvelsen. Målet for det enkelte prosjekt er av avgjørende betydning for om det skal klassifiseres som forskning eller kvalitetssikring.

Innsendte søknader vurderes av en ekstern fagkomite. Vurderingsskjema kan lastes ned fra denne siden.

Fondsstyret fatter endelig vedtak om tilsagn eller avslag.