Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Utdanningsstipend

2. oktober 2019

Fysioterapeuter med norsk autorisasjon kan søke om utdanningsstipend til høyere utdanning og til veiledet praksis for fysioterapeuter med mastergrad.

Utdanningsstipend søkes etter fastsatte kriterier som finnes i den aktuelle utlysningen .

Utdanningsstipend har søknadsfrist 15. mars og 15. september. Utlysning og søknadsskjema åpnes i søknadsportalen to måneder før fristen.

Forrige utlysning kan som informasjon lastes ned.

Fysiofondet sender svar på søknaden 6-8 uker etter søknadsfristen. Utdanningsstipend utbetales i 2 deler. Første del utbetales etter at tilsagnet er akseptert. Andre del avregnes når endelig rapport og regnskap er mottatt hos Fysiofondet.