Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Utdanningsstipend og veiledet praksis

4. januar 2021

Fysioterapeuter med norsk autorisasjon kan søke om utdanningsstipend til høyere utdanning og stipend til veiledet praksis for fysioterapeuter med mastergrad.

Utdanningsstipend søkes etter fastsatte kriterier som finnes i den aktuelle utlysningen.

Utdanningsstipend har søknadsfrist 15. mars og 15. september kl. 14. Utlysning og søknadsskjema åpnes i søknadsportalen to måneder før fristen.

Alle søknader må sendes i søknadsportalen.

Fysiofondet sender svar på søknaden 6-8 uker etter søknadsfristen. Utdanningsstipend utbetales i 2 deler. Første del utbetales etter at tilsagnet er akseptert. Andre del avregnes når endelig rapport og regnskap er mottatt hos Fysiofondet.