Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Utdanningsstipend og veiledet praksis

28. juni 2021

Fysioterapeuter med norsk autorisasjon kan søke om utdanningsstipend til høyere utdanning (minst 30 studiepoeng). 

Fysioterapeuter med norsk autorisasjon og mastergrad kan søke om stipend til veiledet praksis med det formål å oppnå spesialistkompetanse iht. Norsk Fysioterapeutforbunds spesialistordning eller tilsvarende kompetanse (som gir rett til å utløse takst A2k) i henhold til Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. (FOR‐2019‐05‐ 23‐890)

Stipend søkes etter fastsatte kriterier som finnes i den aktuelle utlysningen.

Søknadsfrist er 15. mars og 15. september kl. 14. Utlysning og søknadsskjema åpnes i søknadsportalen to måneder før fristen.

Alle søknader må sendes i søknadsportalen.

Du får svar på søknaden 6-8 uker etter søknadsfristen. Stipendet utbetales i to deler. Første del utbetales etter at tilsagnet er akseptert. Andre del avregnes når endelig rapport og regnskap er mottatt hos Fysiofondet.