Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Hva kan det søkes om

Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi (ph.d. og postdoktor)

I denne kategorien kan det kan søkes om midler til formalisering av fysioterapeuters kompetanse, på doktorgradsnivå eller postdoktornivå. Forskningsinstitusjoner som universitet, høgskoler, sykehus og forskningsinstitutter kan søke.

Nytt av året er krav om at protokollen skal skrives på engelsk.

les mer

Etterutdanningsvirksomhet

I denne kategorien kan de tre fysioterapeutorganisasjonene NFF, NMF og PFF søke om midler til etterutdanningsvirksomhet.

Midler til organisasjonens etterutdanningsvirksomhet søkes etter fastsatte kriterier som finnes i den utlysningen som gjelder til aktuell søknadsfrist. Forrige utlysning kan som informasjon lastes ned.

Overordnet mål for kategorien er å styrke fysioterapeuters kunnskap og kompetanse i tråd med samfunnets behov. Det innebærer at etterutdanningsvirksomheten skal bidra til å øke fysioterapeuters kompetanse på områder samfunnet har behov for og styrke kvaliteten og bredden i fysioterapitjenesten.

les mer

Godkjenning som prosjektleder i prosjektansvarlig institusjon

For å kunne opprette og sende inn søknad om midler til Miljø for forskning og kunnskapsutvikling må to forutsetninger være oppfylt og godkjent av Fysiofonet. Du kan her søke om å få aktuell godkjenning. 

Utlysning og søknadsskjema finner du i søknadsportalen å klikke på "Søk om midler".

les mer
1 2