Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Nyhetsarkiv

Fysiofondet har sommerstengt

Sekretariatet er stengt i perioden 6.-17. juli.

les mer

Tildelinger 1. halvår 2020

Oversikt over Fysiofondets tildelinger 1. halvår 2020 er nå publisert.

les mer

Utlysninger med søknadsfrist 1. og 15. september er åpnet.

Søk om midler til videreutdanning, forskning, artikkelskriving og kvalitetssikring

les mer

Årsrapport og årsregnskap

Fysiofondet innvilget i 2019 stipend for mer enn 40 millioner kroner.

les mer

NIFU er engasjert til å evaluere FYSIOPRIM

Etter 10 år med FYSIOPRIM er prosjektperioden over 1. juli 2020.

les mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9