Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Nyhetsarkiv

Søknadfristen for utlysninger med frist 1. og 15. mars kl. 14.00 er ute

Søknader behandles etter vanlige prosedyrer og tidsramme

les mer

Utlysninger med søknadsfrist 1. og 15. mars er åpnet.

Søk om midler til videreutdanning, forskning, artikkelskriving og kvalitetssikring

les mer

Fysioterapeuter med doktorgrad

Nesten 200 norske fysioterapeuter med doktorgrad.

les mer

Søknader om reisestipend

Søknadsbehandlingen av reisestipend for 2019 er avsluttet. 

les mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9