Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Nyhetsarkiv

Årsrapport med årsregnskap 2021

Fysiofondets årsrapport med årsregnskap for 2021 er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet for godkjenning.

Det er tildelt mer enn 44 millioner kroner til fysioterapeuters etter- og videreutdanning, kunnskapsutvikling og -overføring.

For flere detaljer om Fysiofondets virksomhet i 2021, klikk her.

les mer

Fysiofondets priser 2022

Tre verdige vinnere av Fysiofondets priser ble kåret på  NFFs Fysioterapikongress 2022.
Prisene gikk til fysioterapeuter som med god formidlingsevne presenterte samfunnsnyttige prosjekter av høy kvalitet. På grunnlag av abstraktene innstilte vitenskapelige komite tre kandidater til Fysiofondets priser. Etter at kandidatene hadde presentert prosjektene på kongressen, kåret Fondsstyrets jury vinnerne.

les mer

Søknadsfristen 1. mars 2022 er ute

Det er kommet inn 4 søknader om stipend til ettårige forskningsprosjekt, 1 søknad om stipend til kvalitetssikringsprosjekt og 6 søknader om stipend til formidlingsprosjekter. 

les mer

Tildelingsoversikt 2021

Fysiofondet har i 2021 tildelt i overkant av 40 millioner kroner til fysioterapeuters etter-og videreutdanning, forskning og fagutvikling. I beløpet inngår den årlige andel på mer enn 13 millioner kroner  til organisasjonenes etterutdanningsvirksomhet som besluttet gjennom rammetildelingen i 2020.

Vi ønsker lykke til med prosjektene!

les mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12