Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Nyhetsarkiv

Fysiofondet gratulerer nye stipendmottakere!

Fondsstyret har bevilget i overkant av 19 millioner kroner til forsknings- og formidlingsprosjekter.

les mer

Vi støtter ikke Word Physiotherapy Congress i Dubai

Fondsstyret har besluttet at det IKKE skal tildeles reisestipend til fysioterapeuter som deltar på Word Physiotherapy Congress 2023 i Dubai.Verdenskongressen er et viktig samlingspunkt for alle fysioterapeuter og på denne måten ønsker Fondsstyret å markere avstand fra at kongressen arrangeres i et land som bryter grunnleggende menneskerettigheter.

les mer

FYSIOPRIMs publikasjoner

Alle publiseringer fra FYSIOPRIM er nå gjort søkbare Fysiofondets søknadsportal.

les mer

Svar på høstens søknader

Svar på høstens søknader er sendt ut. 

les mer

Søknadsfristen 15. september 2022 er ute

Fristen for å søke om utdanningsstipend og stipend til veiledet praksis er nå ute!

Det er kommet inn 167 søknader om utdanningsstipend og 3 søknader om stipend til veiledet praksis. Søkerne kan forvente svar innen slutten av oktober.

les mer

Søknadsfristen 1. september 2022 er ute!

Det er kommet inn 18 søknader om forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi (ph.d og postdoktor), 4 søknader om stipend til formidlingsprosjekt, 2 søknader om stipend til forskningsprosjekt og 1 søknad om stipend til kvalitetssikringsprosjekt.

les mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13