Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Brukerundersøkelse 2017

27. november 2017

80 % finner at Fysiofondets søknadsportal er enkel og oversiktlig

Fysiofondet jobber kontinuerlig med utvikling av søknadsportalen så den fremstår brukervennlig. Vi ønsket i tråd med dette å høre hvordan brukerne som har søkt Fysiofondet i høst opplevde søknadsprosessen. Det ble derfor sendt en kort spørreskjemaundersøkelse ut til 239 personer. 50 % responderte.

Langt de fleste av søkerne (80 % ) er enig eller delvis enig i utsagnet Fysiofondets søknadsportal er oversiktlig og enkel å orientere seg i.

Søknadsportalen gjennomgikk høsten 2016 en gjennomgripende oppgradering, som ga mange nye og ettertraktet funksjoner, men som også førte til mer komplisert funksjonalitet for enkelte av søknadskategoriene. De som har søkt via de avanserte skjemaer med utvidet funksjonalitet opplever i mindre grad søknadsportalen som oversiktlig og enkel, en opplevelse som især gjør seg gjeldende blant de yngste brukere (35-44 år).

De avanserte funksjoner så som å kunne dele søknadene mellom de som er involvert i søknaden er lenge etterspurt og Fysiofondet ønsker å beholde disse, men frem mot neste neste søknadsrunde vil vi arbeide for å gjøre guidingen gjennom søknadsprosessen tydeligere.

For flere detaljer se vedlegget.