Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

FYSIOPRIMs publikasjoner

31. oktober 2022

Alle publiseringer fra FYSIOPRIM er nå gjort søkbare Fysiofondets søknadsportal.

Her kan du søke frem og lese om formelle og uformelle resultater fra FYSIOPRIMs mange prosjekter i vitenskapelige artikler, kronikker, retningslinjer, rapporter, fagartikler og andre medieoppslag.

Klikk deg inn i Søknadsportalen og les publiseringer fra FYSIOPRIM:
https://soknadsportal.fysiofondet.no/#FPPUB/fppubl

Forskningsprogrammet FYSIOPRIM var fyrtårnet i Fysiofondets strategiske satsning på fysioterapi i primærhelsetjenesten i perioden 2010 – 2020.
FYSIOPRIM oppnådde resultater gjennom mange ulike prosjekter, og fortsatt publiseres nye artikler. Dette gjøres nå tilgjengelig for alle til inspirasjon og nytte.