Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Fagutgivelse tidskriftet Fysioterapeuten

25. november 2020

Lenke til Fysioterapeutens fondsstøttede fagutgivelse

Fysiofondet støtter utgivelsen av Fysioterapeutens årlige fagutgivelse. I 2020 er temaet Folkehelse og lenken finner du her https://fysioterapeuten-eblad.no/dm/fysioterapeuten-8-20/

Mye spennende lesning!