Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Fondsstyret 2017-2019 konstituert

9. mars 2017

I styremøte 7. mars ble nytt Fondsstyre konstituert.

I henhold til reviderte vedtekter gjeldende fra 6. januar 2017 består Fondsstyret består av  

- ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Helsedirektoratet.
- fire medlemmer og to varamedlemmer i rekkefølge valgt av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) sitt landsmøte.
- ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Norsk Manuellterapeutforening
- ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund.

Fondsstyret 2017-2019