Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi (ph.d. og postdoktor)

19. april 2021

Nytt av året er krav om at protokollen skal skrives på engelsk.

For å styrke fysioterapeuters kompetanse på doktorgrads- og postdoktorgradsnivå kan forskningsmiljøer søke om støtte til doktorgrads- og postdoktorprosjekter. 

Midler til Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi lyses ut i Fysiofondets søknadsportal fra 30. juni 2021. Søknadsfristen er som vanlig 1. september kl. 14.