Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Fysiofondet - Stø kurs i takt med tiden

27. mars 2019

Les rapporten om Fysiofondets mål, tiltak og resultater fra 1975-2019.

 Resultater fra Fafo spørreundersøkelse høsten 2018 er inkludert.