Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Fysiofondet er på Facebook

14. januar 2019

Fysiofondet har opprettet en Facebook side. 

Hensikten er at så mange som mulig skal bli kjent med Fysiofondet og hva Fysiofondet har betydd for faget og for den enkelte fysioterapeut.

Vi oppfordrer søkere, samarbeidspartnere og andre interesserte til å følge med på siden vår. Lik gjerne og del aktuelle saker. Fysioterapeuter som har fått tildeling innenfor de ulike stipendkategoriene oppfordres til å poste innlegg fra de ulike tiltakene det er gitt tilskudd til.

Følg oss på Facebook