Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Fysiofondet har mottatt 35 søknader til fristen 1. september 2019

2. september 2019

Det ble søkt om til sammen i overkant av 80 millioner kroner. 

Søknadene fordeler seg slik: 

Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi: 26 søknader som søker om i overkant av 78 millioner

Forskningsstipend: 1 søknad som søker om 720 000 kroner

Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse: 1 søknad som søker om 120 000 kroner

Kvalitetssikringsprosjekt: 2 søknader som søker om 487 000 kroner

Formidlingsstipend: 5 søknader som søker om 660 000 kroner