Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Fysiofondet på WCPT

2. januar 2019

Fysiofondet skal presenteres på WCPT kongressen i mai 2019.

Blant mer enn 2400 innsendte abstrakt ble Fysiofondet valgt ut til å presentere sin virksomhet i en poster med tittelen:

Funding of postgraduate education – a source to professional development and human resource development of physiotherapists. An inspiration for others?

Posteren vil oppsummere hva Fysiofondet har oppnådd gjennom sin forankring i lovverket og  langsiktige strategi for tildeling av midler og kapitalforvaltning.

Posteren vil bli presentert av Fondsstyrets leder Eilin Ekeland.