Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Fysiofondets fagkomite

4. desember 2020

Vil du være med å vurdere Fysiofondets søknader?

Fysiofondet søker nye medlemmer til fagkomiteen for 2021-2023. 

Fagkomiteen skal vurdere søknader om stipend til forskningsprosjekt, stipend til kvalitetssikringsprosjekt og stipend til formidlingsprosjekt. Det er to møter pr år basert på søknadsfristene 1. mars og 1. september.

Vurderingen er en del av Fondsstyrets beslutningsgrunnlag ved tildeling av stipend.

Vi søker etter fysioterapeuter med

  • god teoretisk og klinisk fysioterapifaglig kompetanse.
  • forskningskompetanse på doktorgradsnivå, minst en med professorkompetanse.
  • kompetanse innenfor ulike forskningsmetoder.

I lenken til høyre kan du lese samtlige kriterier som Fondsstyret har vedtatt for sammensetning av fagkomiteen.

Send en kort søknad med CV, beskrivelse av interessefelt innen fysioterapi, forskning og fagutvikling samt hvilke forskningsmetoder som er din hovedstyrke.

Send søknaden til post@fysiofondet.no innen 15.desember 2020