Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Gjennomførte prosjekter 2020

25. februar 2021

Til tross for pandemien, var det mange fysioterapeuter som fullførte sine prosjekter og oppnådde gode resultater i fjor. Vi gratulerer alle som har stått på for å øke sin kompetanse med finansiering fra Fysiofondet!

Blant annet ble seks forskningsprosjekter, fire postdoktor-prosjekter og fire ph.d.-prosjekter fullført. I tråd med tiden foregikk tre av disputasene digitalt. Prosjektene foregikk ved ni ulike institusjoner i ulike landsdeler og dekket et bredt utvalg temaer. 

Fire fysioterapeuter som hadde fått stipend til formidlingsprosjekt ferdigstilte sitt arbeid i fjor. Og to stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse ble avsluttet.  

Selv om pandemien har begrenset reisevirksomheten, fikk 232 fysioterapeuter reisestipend i 2020. Flesteparten har vært på kurs arrangert av NFF, NMF og PFF som klarte å snu seg rundt og opprettholde deler av deres fondsstøttede etterutdanningstilbud. Mange har også reist på andre kurs, internasjonale kongresser og kortere videreutdanninger. Fondet har gitt stipend til reiser som er blitt avlyst som følge av pandemien.  

Når det gjelder lengre videreutdanninger, fullførte 90 masterstudenter sin grad i 2020. 42 fysioterapeuter ble ferdig med videreutdanning, og seks med veiledet praksis. Utdanningene er gjennomført både i inn- og utland, og er av både fysioterapispesifikk og tverrfaglig natur.

Året førte også med seg forsinkelser. Flere pågående forskning- og fagutviklingsprosjekter fikk problemer med rekruttering og har fått forlenget prosjektperioden.

Vi gleder oss over resultatene fra fjoråret og til å følge nye prosjekter i årene som kommer. Du kan lese om nye tildelinger på nettsiden under Tildelinger.