Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Høstens utlysninger

3. juni 2022

Utlysningene med søknadsfrist 1. og 15. juni 2022 er nå åpnet i Søknadsportalen.

For å styrke kompetansen knyttet til masterutdanning i fysioterapi, har Fondsstyret budsjettert med to ekstra tildelinger til støtteverdige søknader fra utdanningsmiljø i kategorien Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi.

Søknader i denne kategorien skal skrives på engelsk og det kan bare søkes prosjekter med arbeidsplikt.

Husk å lese utlysningene nøye og bruk god tid til søknadsprosessen.

Vi gleder oss til mange gode søknader. Lykke til!