Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Kurs avlyst grunnet koronavirus

30. mars 2020

Fysiofondet kan dekke reiseutgifter til kurs avlyst grunnet koronavirus

Har du reiseutgifter i forbindelse med kurs som er avlyst pga faren for smitte av koronavirus?

Fondsstyret har bestemt at det er mulig å søke reisestipend til dekning av reiseutgifter selv om arrangementet det søkes om reisestøtte til er avlyst på grunn av faren for smitte av Covid-19.

Det forutsetter at søker kan dokumentere at det er søkt og fått avslag på andre muligheter for refusjon – som for eksempel ombooking, reiseforsikring, dekning fra arbeidsgiver

Se utlysning til reisestipend