Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Midler til arrangement som styrker kunnskapsbasert etterutdanning for fysioterapeuter 2020

1. november 2019

I kategorien Midler til arrangement som styrker kunnskapsbasert etterutdanning for fysioterapeuter har fagorganisasjonene, NFF, NMF og PFF mulighet for å søke om midler til å gjennomføre faglige arrangement som «styrker kunnskapsbasert etterutdanning for fysioterapeuter i betydningen av organisert opplæring som fornyer eller oppdaterer fysioterapeuters kompetanse i tråd med samfunnets behov».

Etter årets søknadsfrist ble NMF tildelt kr 200 000 til gjennomføring av fagseminaret "Nevrologi fra A til Å» i 2020. 

Fysiofondet ønsker NMF lykke til med arrangementet.