Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

NIFU er engasjert til å evaluere FYSIOPRIM

26. mai 2020

Etter 10 år med FYSIOPRIM er prosjektperioden over 1. juli 2020.

Forskningsprogrammet FYSIOPRIM er et fyrtårn i Fysiofondets store strategiske satsning på fysioterapi i primærhelsetjenesten. FYSIOPRIM er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, NTNU og Trondheim kommune og har en rekke samarbeidspartnere rundt i landet. Programmet har ført til forskningsresultater, retningslinjer, nye samarbeidsformer mellom forskning og praksis, publiserte artikler og annen formidling, elektroniske verktøy for innsamling av data i klinisk praksis og forskning, formell og uformell kompetanseutvikling blant fysioterapeuter og andre ringvirkninger vi vil vite mer om.

Etter 10 år med FYSIOPRIM er prosjektperioden over 1. juli 2020. Fysiofondet har engasjert NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) til å gjennomføre en sluttevaluering av FYSIOPRIM. Fondsstyret har satt opp en rekke spørsmål som det ønskes svar på, både for å vite mer om hva FYSIOPRIM har oppnådd og som grunnlag for vurdering av Fysiofondets nye strategier og satsningsområder fremover.

Fysiofondet ser frem til å følge NIFUs gjennomgang av FYSIOPRIM. Evalueringsperioden er fra 4. mai 2020 til 31. januar 2021.

Du kan lese mer om FYSIOPRIM på programmets egen nettside: https://www.med.uio.no/helsam/forskning/grupper/fysioprim/