Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Om å skrive prosjektsøknader

20. juni 2017

Artikkel til inspirasjon av professor Anne Marit Mengshoel 

Professor A.M. Mengshoel videreformidler i artikkelen "Noen tanker om å skrive prosjektsøknader" (Fysioterapeuten 1/2017) fra sin lange erfaring i at skrive og bedømme søknader.

Lenke til artikkel i fulltekst:  http://fysioterapeuten-eblad.no/dm/fysioterapeuten-1-17/#36