Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

REISESTIPEND

31. desember 2016

Nye kriterier fra og med 2017.

Fondsstyret har fastsatt nye kriterier for reisestipend.

Fysioterapeuter som deltar på arrangementer som gjennomføres etter 1. januar 2017, skal søke på ordningen Reisestipend 2017.

For arrangementer som gjennomføres og avsluttes i 2016, skal det søkes på ordningen Reisestipend 2016.

Fra 2017 kan det søkes reisestipend i forbindelse med

  • Etterutdanning arrangert av Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
  • Etterutdanning arrangert av kursarrangører som høgskoler, universitet, spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og andre helsefaglige organisasjoner.
  • Utdanninger av kortere varighet som gir uttelling i det norske utdanningssystemet med mindre enn 30 studiepoeng.
  • Deltakelse på internasjonal kongress/konferanse som er relevant for fysioterapeuter.

Fullstendig utlysning og gjeldende søknadsskjema finnes i søknadsportalen.