Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Rapport om Fysiofondets rammefinansiering av etterutdanningsvirksomhet

15. november 2019

Oslo Economics har på oppdrag fra Fysiofondet vurdert forvaltningen av ordningen

På bakgrunn av blant annet erfaringer fra nåværende tildeling og intervjuer med søkerorganisasjonene - NFF, NMF og PFF, Fondsstyret og sekretariatet vurderer Oslo Economics i rapporten "forvaltningen av tilskuddsordningen, med et særlig fokus på om det kan finnes bedre måter å fordele tilskuddet på. Analysen er gjennomført for Fysiofondet som del av deres arbeid med å forberede grunnlaget for neste tildelingsrunde.»

Hele rapporten kan leses og lastes fra siden her.