Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Reisestipend 3. kvartal 2019

2. oktober 2019

Det er tildelt reisestipend med til sammen kr 748 286 til 106 søkere.