Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Reviderte vedtekter

6. februar 2017

Helse og omsorgsdepartementet har fastsatt reviderte vedtekter for Fysiofondet.

Fra og med 2017 vil representanter til fondsstyret være valgt av NFF, NMF og PFF.

Se reviderte vedtekter