Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Seminar: “125 år med fysioterapi i Norge”

18. april 2021

Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum og Institutt for fysioterapi ved OsloMet inviterer til digitalt seminar!

 “125 år med fysioterapi i Norge”, 6.mai kl. 13-15:30.

Fysiofondet har støttet publisering av foredragene i tidsskriftet Michael ved Det norske medicinske Selskab, temanummer 2/21 om fysioterapiens historie. Les artiklene på www.michaeljournal.no.

Seminaret strømmes her: https://mediasite.nb.no/Mediasite/Play/865c10e944f147e49c26e1b3027476761d?fbclid=IwAR2h8ui857CpEIY2niU6xTX2d95qVwd2if3QB6rHQa9dvzAHFeRjEAGNkds

Det kreves ingen påmelding. Seminaret vil også bli liggende tilgjengelig på hjemmesiden til Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum www.helsehistorie.no etter 6.mai.