Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Søknader om reisestipend

12. desember 2019

Søknadsbehandlingen av reisestipend for 2019 er avsluttet. 

Fysiofondet har avsluttet behandlingen av søknader om reisestipend for 2019. Søknader som blir mottatt etter 9. desember, vil ikke bli behandlet før i 2020.