Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Søknadfristen for utlysninger med frist 1. og 15. mars kl. 14.00 er ute

5. mars 2020

Søknader behandles etter vanlige prosedyrer og tidsramme

Svar på søknader til Utdanningsstipend kan forventes i begynnelsen av mai. Øvrige søknader kan forvente svar i løpet av juni.