Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Søknadsfristen 1. mars 2022 er ute

1. mars 2022

Det er kommet inn 4 søknader om stipend til ettårige forskningsprosjekt, 1 søknad om stipend til kvalitetssikringsprosjekt og 6 søknader om stipend til formidlingsprosjekter. 

Søknadene vurderes av Fysiofondets eksterne fagkomite før de behandles av Fondsstyret i mai. 

Svar på søknader kan ventes i begynnelsen av juni. Lykke til!