Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Søknadsfristen 1. september 2022 er ute!

1. september 2022

Det er kommet inn 18 søknader om forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi (ph.d og postdoktor), 4 søknader om stipend til formidlingsprosjekt, 2 søknader om stipend til forskningsprosjekt og 1 søknad om stipend til kvalitetssikringsprosjekt.

Søknadene vurderes av Fysiofondets eksterne fagkomite før de behandles av Fondsstyret i november. 

Svar på søknader kan ventes i begynnelsen av desember. Lykke til!