Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Søknadsfristen 15. september 2022 er ute

16. september 2022

Fristen for å søke om utdanningsstipend og stipend til veiledet praksis er nå ute!

Det er kommet inn 167 søknader om utdanningsstipend og 3 søknader om stipend til veiledet praksis. Søkerne kan forvente svar innen slutten av oktober.