Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Søknadsfristen for utlysninger med frist 1. og 15. september kl. 14.00 er ute

15. september 2020

Fysiofondet har fått inn 165 søknader til de to søknadsfrister.

Søknader behandles etter vanlige prosedyrer og tidsramme.

Svar på søknader kan forventes i løpet av november.