Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Søknadsfristen for utlysninger med frist 1.mars kl. 14.00 er ute

1. mars 2021

Det er kommet inn 21 søknader om stipend til forskning, formidling og kvalitetssikring.

Søknadene vil bli behandlet av eksterne fagkomitéer, og endelig beslutning tas av Fondsstyret.

Søkerne vil få svar innen juni.