Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Søknadsfristen for utlysninger med frist 15.mars kl. 14 er ute

15. mars 2021

Det er kommet inn 61 søknader om utdanningsstipend og 5 søknader om stipend til veiledet praksis.

Søkerne vil få svar innen mai.