Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Søknadsfristen for utlysninger med frist 15.september kl. 14.00 er ute

15. september 2021

Det er kommet inn 110 søknader om utdanningsstipend og 8 søknader om stipend til veiledet praksis.

Søkerne vil få svar innen november.