Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Sommerlukket

2. juli 2021

Sekretariatet har redusert bemanning i uke 27 - 30.

Henvendelser som ikke kan vente til vi er tilbake i ordinær drift sendes til post@fysiofondet.no.

Vi ønsker alle en god sommer!