Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Svar på høstens søknader

21. oktober 2022

Svar på høstens søknader er sendt ut. 

Alle har fått svar på søknad om utdanningsstipend og stipend til veiledet praksis, med søknadsfrist 15. september 2022.

Husk at du må logge deg inn i Søknadsportalen å akseptere tildelingen innen 3. november 2022.