Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Svar på høstens søknader

24. november 2020

Svar på høstens søknader er sendt ut. 

Det er tildelt stipend for mer enn 14 millioner kr til 10 prosjekter innen forsknings og fagutvikling i fysioterapi.

Fysiofondet gratulerer alle stipendmottakere og gleder oss til å følge prosjektene fremover.