Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Svar på høstens søknader

19. november 2019

Svar på høstens søknader er sendt ut. 

Fysiofondet fikk også denne høsten inn mange gode søknader til prosjekter innen forskning og fagutvikling. De mange søknadene øker konkurransen og Fondsstyret måtte også i år gi avslag til flere støtteverdige prosjekter.

Det ble tildelt 9 stipend med til sammen mer enn 15 millioner kroner til miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi, stipend til forskningsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt, formidlingsprosjekt og til arbeid med prosjektbeskrivelse.

Vi gratulerer til de som mottok stipend denne gangen, og ser frem til å følge prosjektene videre.