Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Svar på søknader med frist 1. mars

10. juni 2022

Svar på søknader med søknadfrist 1. mars er nå sendt ut til alle søkere.

Fondsstyret tildelte til sammen i underkant av 3, 4 millioner kroner  til 3 stipend til forskningsprosjekt, 3 stipend til formidlingsprosjekt og 1 stipend til kvalitetssikringsprosjekt.

Vi gratulerer!

For de som ikke nådde opp i denne runden, ønsker vi velkommen tilbake med ny søknad senere.