Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Tildelinger 1. halvår 2020

30. juni 2020

Oversikt over Fysiofondets tildelinger 1. halvår 2020 er nå publisert.

Fondet har pr 30. juni 2020 tildelt midler til reisestipend, utdanningsstipend, etterutdanningsvirksomhet, stipend til forskningsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt, formidlingsprosjekt og til arbeid med prosjektbeskrivelse.

Klikk på på stipendkategorien under Tildelinger for å lese mer.