Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Tildelinger første halvår 2019

25. juni 2019

I første halvår 2019 tildelte Fysiofondet mer enn 6 millioner kroner i stipend.

For flere detaljer om årets tildelinger se vedlegget til høyre.