Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Tildelinger første halvår 2021

29. juni 2021

Fysiofondet har tildelt nesten 5,8 millioner kroner til fysioterapeuters etter- og videreutdanning, forskning og fagutvikling første halvår 2021. 

For flere detaljer om halvårets tildelinger, se vedlegget til høyre.