Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Tildelingsoversikt 2019

11. desember 2019

Mer enn 38 mill kr til fysioterapeuters etter- og videreutdanning i 2019

Nesten 900 fysioterapeuter har fått glede av fysiofondets individuelle tildelinger. Mange har startet på videreutdanninger eller deltatt i kurs og andre etterutdaninngstiltak. Etterutdanningstiltak som gjennom Fysiofondets tildelinger til NFF, NMF og PFF favner bredden i fysioterapi, holder høy kvalitet og er tilgjengelig for ALLE fysioterapeuter.

Vi gleder oss til også i 2020 å bidra til at fysioterapeuter har oppdatert, relevant og riktig kompetanse for samfunnets behov.

til høyre finner du årets tildelingsoversikt og under Tildelinger kan du se mer om tidligere års tildelinger innen de ulike kategoriene.