Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Tildelingsoversikt 2021

14. desember 2021

Fysiofondet har i 2021 tildelt i overkant av 40 millioner kroner til fysioterapeuters etter-og videreutdanning, forskning og fagutvikling. I beløpet inngår den årlige andel på mer enn 13 millioner kroner  til organisasjonenes etterutdanningsvirksomhet som besluttet gjennom rammetildelingen i 2020.

Vi ønsker lykke til med prosjektene!

For flere detaljer om årets tildelinger, se vedlegget til høyre.