Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Utdanningsstipend 2. halvår 2019

2. desember 2019

Et rekordhøyt antall søknader

Fysiofondet tildelte etter søknadsfristen 15. september 2019 mer enn 4,5 millioner kroner i utdanningsstipend til 165 søkere som tar videreutdanninger som gir mer enn 30 studiepoeng.