Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Utlysninger med søknadsfrist 1. og 15. mars er nå åpent

3. januar 2022

Utlysninger og søknadsskjema er nå tilgjengelig i søknadsportalen.

Stipend til forskningsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt, formidlingsprosjekt og til arbeid med prosjektbeskrivelse, samt miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi
Søknadsfrist er 1. september kl. 14.00.

Utdanningsstipend og stipend til veiledet praksis
Søknadsfrist er 15. september kl. 14.00.