Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Utlysninger med søknadsfrist 1. og 15. september er åpnet.

22. juni 2020

Søk om midler til videreutdanning, forskning, artikkelskriving og kvalitetssikring

Gå til Fysiofondets søknadsportal for å se utlysning og søkeskjema - https://soknadsportal.fysiofondet.no/