Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Vi støtter ikke Word Physiotherapy Congress i Dubai

21. november 2022

Fondsstyret har besluttet at det IKKE skal tildeles reisestipend til fysioterapeuter som deltar på Word Physiotherapy Congress 2023 i Dubai.Verdenskongressen er et viktig samlingspunkt for alle fysioterapeuter og på denne måten ønsker Fondsstyret å markere avstand fra at kongressen arrangeres i et land som bryter grunnleggende menneskerettigheter.