Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Nyhetsarkiv

Fondets webløsning funksjonalitet og forståelighet – en brukerundersøkelse

les mer

Ny rapport om evaluering av modeller for forskning i primærhelsetjenesten

Fysioterapi i primærhelsetjenesten har gjennom flere år vært et satsingsområde for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Gjennom støtte til ulike prosjekter for forskning i primærhelsetjenester og til forskningsprogrammet FYSIOPRIM er det utviklet ulike former for modeller for forskningssamarbeid mellom forskningsmiljø og fysioterapeuter i kommunene.

les mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13